miniatur-kereta-kraton-yogyakarta (600 x 450)

miniatur-kereta-kraton-yogyakarta (600 x 450), picture size 600x450 posted by masminto at October 21, 2013

Miniatur Kereta Kencana Keraton Yogyakarta . Miniatur Kereta Keraton Jogjakarta yang tersdiri dari Kereta Kyai Jongwiyat, Kereta Kyai Wimanaputra, kereta Kyai Harsunaba, Kyai Garudayaksa , Kyai Mondrojuwolon, . Kereta Kyai Mondrojuwolo.

Auto discriptions for this picture. Edit discription on script.

miniatur-kereta-kraton-yogyakarta (600 x 450) Pictures

Advertisement advertisement
WhatsApp chat